Naar het nieuwsoverzicht

Woonstichting Langedijk: ‘Een goed idee past op een bierviltje’

  • 12 maart 2021

Hoe kom je erachter wat huurders willen? Vanuit de gedachte dat goede ideeën op een bierviltje passen, stuurde Woonstichting Langedijk alle huurders er eentje. Met daarbij een brief waarin ze werden uitgenodigd om hun wensen en ideeën te delen.

Woonstichting Langedijk is een kleine corporatie met zo’n 1.500 woningen. De corporatie wil aansluiten op de vraag van huurders en woningzoekenden. Maar dat kan alleen als zij weten wat die graag willen. Afgelopen jaar zijn alle huurders via een bierviltje in de brievenbus uitgenodigd om hun ideeën te delen.

Liever vanuit de bewoners
Er kwamen zo’n 70 ideeën binnen. “Je hoopt op een briljante ingeving, waar je zelf nog niet opgekomen was”, zegt directeur Tim van Ruiten. “Maar die hebben we nog niet binnen. Misschien komt die nog eens. Wat ik prettig vind, is dat veel wensen aansluiten bij de prioriteiten voor woningcorporaties, die minister Ollongren eind 2020 aan de Tweede Kamer heeft voorgelegd. Al die thema’s, zoals betaalbaarheid, leefbaarheid en wonen met zorg, leven ook bij onze huurders. Ik vind het veel waardevoller om daarmee vanuit de vraag van bewoners aan de slag te gaan, dan vanuit een ordonnantie van bovenaf.”

‘Veel huurderswensen sluiten aan bij wat de minister wil’

Nabellen
Van Ruiten vond het vervolgcontact met inzenders van de ideeën ook heel waardevol. “We hebben de tijd genomen om ze allemaal te bellen. Dat waren gesprekjes van zo’n 5 tot 10 minuutjes, waarin we hebben doorgevraagd over hun idee. Welk achterliggend probleem speelde er? Dat heeft ons belangrijke inzichten opgeleverd. Voor ons is het bijvoorbeeld heel duidelijk waar de verantwoordelijkheid voor de woonomgeving ligt: bij de gemeente of bij ons. Maar voor bewoners is die grens helemaal niet zo scherp. Daar moeten we dus beter over communiceren.”

‘Nabellen heeft ons belangrijke inzichten opgeleverd’

Belangrijk inzicht
Hetzelfde geldt voor een aantal regelingen. Van Ruiten: “We helpen bijvoorbeeld huurders die van een grote woning naar een kleinere woning willen verhuizen, die beter bij hun huidige huishoudgrootte past. We dachten dat die regeling heel laagdrempelig was. Maar we zijn er nu achter gekomen dat we huurders veel beter moeten begeleiden bij de stappen die ze daarvoor moeten zetten. Een belangrijke les.”

(Foto: Tim van Ruiten, fotograaf: Jan Meurs)

Op de hoogte blijven?

Meer nieuws

Met bloed, zweet en … een schets. Zo ontstond onze nieuwe website.

  • 29 juni 2021

Herken je dat? Je hebt een idee maar kunt het niet goed verwoorden. Schetsen helpt dan. Met pen en papier orden je je gedachten. En zet je je creatieve brein in actie. Je idee wordt een plaatje en het plaatje een verhaal. Een verhaal dat je zonder veel woorden uitlegt aan anderen. En precies zo ontstond onze nieuwe website. Want ook al zitten...

Lees meer

Online studenten werven: flexibeler dan offline, maar niet ideaal

  • 1 april 2021

In normale tijden werven onderwijsinstellingen in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs hun nieuwe studenten met open dagen en meeloopdagen, opleidingenmarkten en gesprekken met loopbaanadviseurs. Vorig jaar maart was er een nieuwe situatie en werd overgeschakeld naar online bijeenkomsten. Wat zijn de ervaringen met online studentenwerving? We...

Lees meer

Hoe een grote corporatie als Rochdale de coronacrisis als een kans gebruikt

  • 5 maart 2021

Nu je sinds de coronamaatregelen huurders niet meer fysiek in groepsverband kunt ontmoeten, zijn er andere vormen van communicatie nodig. Welke creatieve oplossingen heeft Rochdale, een grote corporatie in Amsterdam, hiervoor bedacht? Veel meer dan commerciële organisaties, weten corporaties hun doelgroep makkelijk fysiek te benaderen. Die...

Lees meer