Naar het nieuwsoverzicht

Veranderen? Change the mindset!

  • 27 juni 2019

De rol van communicatie bij verandermanagement: hoe krijg je mensen mee in een bepaalde richting? Welke middelen gebruik je? Verandering begint met het aanpassen van de mindset: medewerkers uit hun vastgeroeste patronen halen.

Organisaties en hun afdelingen hebben eigen culturen. Het is belangrijk deze eerst te her- en erkennen voor je een verandertraject aangaat. Er zijn vier basisculturen: familie (intern, vrijheid), innovatie (extern, vrijheid), marktwerking (extern, stabiliteit) en hiërarchie (intern, stabiliteit). De geborgenheid van een familiecultuur verschilt bijvoorbeeld van de commerciële cultuur waar marktwerking centraal staat. Welke cultuur is dominant en hoe verhouden deze culturen zich intern tot elkaar? Er zijn genoeg verschillen. Door juist op de raakvlakken te focussen, begin je een beweging succesvol.

Gedurende het verandertraject is richting geven belangrijk, maar van daaruit bottom-up communiceren cruciaal. Ofwel eerst de spelregels bepalen, daarna het spel samen met de medewerkers spelen. Hieruit vloeien nieuwe regels en afspraken voort: de verandering is ingezet. Het is belangrijk dat de overkoepelende strategie (spelregels) meebeweegt met nieuwe inzichten die ontstaan. Er bestaat namelijk geen perfect plan, je komt onderweg altijd hobbels tegen.

Begin klein
De verandering maak je behapbaar door klein te beginnen. Zo kun je de strategie opdelen en via diverse communicatievormen uitdragen. Voor elke medewerker moet duidelijk zijn wat de strategie inhoudt. Hoe eenvoudiger en creatiever je het brengt, hoe beter het werkt. Pas als mensen namelijk echt begrijpen wat er gebeurt, kun je bruikbare feedback verwachten. En die is hard nodig voor een door iedereen geaccepteerde verandering. De standaard informatiebijeenkomsten blijven nodig om mensen wegwijs te maken in het proces. Leer van fouten die gemaakt worden, pas je strategie daarop aan en deel pas daarna de grotere successen.

Inspireer
Verandering is de verantwoordelijkheid van medewerkers. Oude patronen zitten vaak ingesleten, mensen hebben veronderstellingen over hun eigen werk en relaties. Wat weerhoudt hen van de echte verandering? Veranderexpert Cyriel Kortleven schreef er een boek over: ‘The Change Mindset’. Zijn motto voor succesvol veranderen: “yes and act”. Te vaak wordt geoordeeld over ideeën van medewerkers. Terwijl met open vizier luisteren essentieel is. Verandering vraagt om creativiteit en elkaar inspireren. Dus ‘ja, maar’, wordt ‘ja, én. Probeer dat maar eens uit!

Goede communicatie is bepalend voor het succes van een verandertraject. Originals helpt je graag aan de juiste professional hiervoor. Neem contact met ons op via 070 – 306 05 11.

Op de hoogte blijven?

Meer nieuws

Met bloed, zweet en … een schets. Zo ontstond onze nieuwe website.

  • 29 juni 2021

Herken je dat? Je hebt een idee maar kunt het niet goed verwoorden. Schetsen helpt dan. Met pen en papier orden je je gedachten. En zet je je creatieve brein in actie. Je idee wordt een plaatje en het plaatje een verhaal. Een verhaal dat je zonder veel woorden uitlegt aan anderen. En precies zo ontstond onze nieuwe website. Want ook al zitten...

Lees meer

Online studenten werven: flexibeler dan offline, maar niet ideaal

  • 1 april 2021

In normale tijden werven onderwijsinstellingen in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs hun nieuwe studenten met open dagen en meeloopdagen, opleidingenmarkten en gesprekken met loopbaanadviseurs. Vorig jaar maart was er een nieuwe situatie en werd overgeschakeld naar online bijeenkomsten. Wat zijn de ervaringen met online studentenwerving? We...

Lees meer

Woonstichting Langedijk: ‘Een goed idee past op een bierviltje’

  • 12 maart 2021

Hoe kom je erachter wat huurders willen? Vanuit de gedachte dat goede ideeën op een bierviltje passen, stuurde Woonstichting Langedijk alle huurders er eentje. Met daarbij een brief waarin ze werden uitgenodigd om hun wensen en ideeën te delen. Woonstichting Langedijk is een kleine corporatie met zo’n 1.500 woningen. De corporatie wil...

Lees meer