Naar het nieuwsoverzicht

Veranderen? Change the mindset!

  • 27 juni 2019

De rol van communicatie bij verandermanagement: hoe krijg je mensen mee in een bepaalde richting? Welke middelen gebruik je? Verandering begint met het aanpassen van de mindset: medewerkers uit hun vastgeroeste patronen halen.

Organisaties en hun afdelingen hebben eigen culturen. Het is belangrijk deze eerst te her- en erkennen voor je een verandertraject aangaat. Er zijn vier basisculturen: familie (intern, vrijheid), innovatie (extern, vrijheid), marktwerking (extern, stabiliteit) en hiërarchie (intern, stabiliteit). De geborgenheid van een familiecultuur verschilt bijvoorbeeld van de commerciële cultuur waar marktwerking centraal staat. Welke cultuur is dominant en hoe verhouden deze culturen zich intern tot elkaar? Er zijn genoeg verschillen. Door juist op de raakvlakken te focussen, begin je een beweging succesvol.

Gedurende het verandertraject is richting geven belangrijk, maar van daaruit bottom-up communiceren cruciaal. Ofwel eerst de spelregels bepalen, daarna het spel samen met de medewerkers spelen. Hieruit vloeien nieuwe regels en afspraken voort: de verandering is ingezet. Het is belangrijk dat de overkoepelende strategie (spelregels) meebeweegt met nieuwe inzichten die ontstaan. Er bestaat namelijk geen perfect plan, je komt onderweg altijd hobbels tegen.

Begin klein
De verandering maak je behapbaar door klein te beginnen. Zo kun je de strategie opdelen en via diverse communicatievormen uitdragen. Voor elke medewerker moet duidelijk zijn wat de strategie inhoudt. Hoe eenvoudiger en creatiever je het brengt, hoe beter het werkt. Pas als mensen namelijk echt begrijpen wat er gebeurt, kun je bruikbare feedback verwachten. En die is hard nodig voor een door iedereen geaccepteerde verandering. De standaard informatiebijeenkomsten blijven nodig om mensen wegwijs te maken in het proces. Leer van fouten die gemaakt worden, pas je strategie daarop aan en deel pas daarna de grotere successen.

Inspireer
Verandering is de verantwoordelijkheid van medewerkers. Oude patronen zitten vaak ingesleten, mensen hebben veronderstellingen over hun eigen werk en relaties. Wat weerhoudt hen van de echte verandering? Veranderexpert Cyriel Kortleven schreef er een boek over: ‘The Change Mindset’. Zijn motto voor succesvol veranderen: “yes and act”. Te vaak wordt geoordeeld over ideeën van medewerkers. Terwijl met open vizier luisteren essentieel is. Verandering vraagt om creativiteit en elkaar inspireren. Dus ‘ja, maar’, wordt ‘ja, én. Probeer dat maar eens uit!

Goede communicatie is bepalend voor het succes van een verandertraject. Originals helpt je graag aan de juiste professional hiervoor. Neem contact met ons op via 070 – 306 05 11.

Op de hoogte blijven?

Meer nieuws

Marketingcommunicatie 2023: wees authentiek

  • 3 januari 2023

Het nieuwe jaar is weer begonnen en dat betekent tijd voor trends in marketingcommunicatie. Er is hier al aardig wat over gepubliceerd, we delen graag 5 highlights met je. Scenarioplanning De onvoorspelbaarheid van ontwikkelingen in de economie, het klimaat en onze maatschappij neemt toe. Doordat de wereld meer en meer met elkaar verbonden...

Lees meer

Competentiegericht werven: een must voor succes

  • 24 oktober 2022

De juiste klik. Drive. Geschikte competenties. Dát is waar het om gaat als je een nieuwe collega zoekt. De werving en selectie van medewerkers bevindt zich al een tijdje op een keerpunt. Van traditionele selectie op cv, opleiding en ervaring naar selectie op persoonlijke waarden en ontwikkelingsmogelijkheden. Dat vergroot bovendien je kansen op...

Lees meer

3 visies op behoud van je medewerkers

  • 21 september 2022

Het zijn gouden tijden voor mensen die van baan willen wisselen. De spanning op de arbeidsmarkt neemt verder toe. Stonden er in het eerste kwartaal nog 133 vacatures tegenover elke 100 werklozen, nu is dat opgelopen tot 143 per 100. Recruiters zetten alles op alles om nieuwe medewerkers te vinden: de sourcingsdruk is groter dan ooit. En dat werkt...

Lees meer