Naar het nieuwsoverzicht

Online studenten werven: flexibeler dan offline, maar niet ideaal

  • 1 april 2021

In normale tijden werven onderwijsinstellingen in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs hun nieuwe studenten met open dagen en meeloopdagen, opleidingenmarkten en gesprekken met loopbaanadviseurs. Vorig jaar maart was er een nieuwe situatie en werd overgeschakeld naar online bijeenkomsten. Wat zijn de ervaringen met online studentenwerving? We vroegen het aan Warsha Hanoeman van de Hogeschool Utrecht en Esther van Zoelen van het Deltion College in Zwolle.

Warsha Hanoeman is ‘productowner Student Experience’ bij Hogeschool Utrecht en daarmee verantwoordelijk voor het verbeteren van de beleving in de ‘student journey’ van de voltijd bachelor studenten. Esther van Zoelen is marketing- en communicatieadviseur van het Deltion College. Bij beide instellingen werden de fysieke wervingsbijeenkomsten omgezet in online events. Een voordeel daarvan is de flexibiliteit. Maar voor ‘sfeer proeven’, waarbij de aankomende student kan nagaan of hij of zij zich thuis zal voelen op de opleiding, is toch echt een fysiek bezoek nodig.

Flexibeler
Normaliter organiseert Hogeschool Utrecht in een studiejaar drie open dagen en daarnaast verschillende meeloop- en proefstudeerdagen. “In maart 2020 hadden we nog één fysieke open dag op zaterdag staan, maar die hebben we moeten annuleren door corona”, vertelt Hanoeman. In het voor- en najaar van 2020 werden in een periode van zes à zeven weken online events georganiseerd voor de wervingsactiviteiten. “Voordelen zijn: we zijn flexibeler voor de studiekiezer door het toegenomen aanbod aan sessies en ze kunnen online meer sessies volgen dan fysiek. Dit maakt vergelijken tussen opleidingen en instellingen makkelijker. Daarnaast hebben we onze activiteiten nu gebundeld in een aaneengesloten periode, voorheen was dat meer versnipperd over het jaar.

‘We zijn flexibeler voor de studiekiezer door het toegenomen aanbod aan sessies en ze kunnen online meer sessies volgen dan fysiek’

Mooie bezoekersaantallen
Het ROC Deltion College in Zwolle had in zoverre iets meer geluk dan Hogeschool Utrecht, dat zij nog net de eerste week in maart 2020 een open avond hebben kunnen meepakken. “Daarna zijn we overgegaan op online open avonden, waarbij verschillende opleidingen twee of drie keer per avond een voorlichtingsronde geven”, zegt adviseur marketing en communicatie Esther van Zoelen. “Via de livechat kunnen mensen dan vragen stellen.” Dit studiejaar zijn er vanaf november dit soort open avonden geweest. Ook geven loopbaanadviseurs van het Deltion College online webinars. “Die gaan over het maken van een studiekeuze, maar ook over de organisatie van het mbo.” In de beginfase haalde Deltion College daarmee mooie bezoekers aantallen, maar naarmate de maanden verstrijken, vermindert de animo. “Scholieren zijn online moe, ze zitten de hele dag al achter de computer online les te volgen.”

Coronaproof rondleiden
Vanaf half april tot eind april organiseert het Deltion College korte rondleidingen op de campus. In kleine groepen en volgens de geldende coronamaatregelen. “Daarnaast organiseren we vanaf half april meelopen, waarbij leerlingen een dag of dagdeel op bezoek zijn bij een opleiding. Zo ervaren zij wat er in een les gebeurt. Beide activiteiten organiseren we speciaal voor leerlingen die in het nieuwe schooljaar starten met een mbo-opleiding en nog geen definitieve keuze hebben gemaakt.” Hanoeman heeft ook een scenario voor fysieke rondleidingen uitgewerkt. “Zodra de maatregelen het toelaten kunnen we fysieke rondleidingen organiseren voor kleine groepjes studiekiezers.”

 ‘De studenten volgen hun opleiding in een kleinschalige setting. Dat kun je bijna niet online laten zien’

Filmpjes
Online open dagen zijn niet te vergelijken met fysieke open dagen, zeggen beide communicatieprofessionals. “De online events zijn goed ontvangen, maar we horen ook terug dat ze sfeer willen proeven en dat op locatie willen doen. Niet alles is online af te vangen”, zegt Hanoeman. “Scholieren willen weten hoe de andere studenten zijn, hoe het eruit ziet”, zegt Van Zoelen. “We staan bekend als grote campus, maar de studenten volgen hun opleiding in een kleinschalige setting. Dat kun je bijna niet online laten zien.” Beide onderwijsinstellingen proberen dit te ondervangen met filmpjes van de campus en de voorzieningen. Zo heeft Hogeschool Utrecht een online campusplattegrond gemaakt. Hanoeman: “En interactieve tours met video’s, 360-graden beelden en quizvragen om kennis te maken met de leuke plekken in onze gebouwen, op de campus en in de stad Utrecht.” Van Zoelen heeft samen met studenten video’s gemaakt van het gebouw en de praktijkruimtes. “Voor studenten die zich nog aan het oriënteren zijn, hebben we video’s met informatie over verschillende interessegebieden.”

‘Voor de definitieve keuze van de opleiding is het essentieel dat je de mensen spreekt en gebouwen ziet’

Hybride
Zowel Hanoeman als Van Zoelen verwachten dat zij in de toekomst meer online voorlichtingsactiviteiten zullen organiseren. Van Zoelen: “Oriënteren kunnen studenten prima online. Maar voor de definitieve keuze van de opleiding is het essentieel dat je de mensen spreekt en gebouwen ziet.” Ook Hanoeman ziet een hybride vorm voor zich. “Online voorlichting is fijn om van longlist naar shortlist te gaan. Maar het is geen alternatief voor een fysiek bezoek.”

Lessons learned

  • Veel voorlichtingsactiviteiten kunnen prima online
  • Online open dagen zijn makkelijk uit te smeren over meerdere weken
  • Studenten kunnen online meer opleidingen bezoeken dan op één open dag
  • Fysieke open dagen, meeloopdagen en proefleren zijn essentieel om de sfeer te proeven. Dat is belangrijk om een goede keuze te maken.

Op de hoogte blijven?

Meer nieuws

Marketingcommunicatie 2023: wees authentiek

  • 3 januari 2023

Het nieuwe jaar is weer begonnen en dat betekent tijd voor trends in marketingcommunicatie. Er is hier al aardig wat over gepubliceerd, we delen graag 5 highlights met je. Scenarioplanning De onvoorspelbaarheid van ontwikkelingen in de economie, het klimaat en onze maatschappij neemt toe. Doordat de wereld meer en meer met elkaar verbonden...

Lees meer

Competentiegericht werven: een must voor succes

  • 24 oktober 2022

De juiste klik. Drive. Geschikte competenties. Dát is waar het om gaat als je een nieuwe collega zoekt. De werving en selectie van medewerkers bevindt zich al een tijdje op een keerpunt. Van traditionele selectie op cv, opleiding en ervaring naar selectie op persoonlijke waarden en ontwikkelingsmogelijkheden. Dat vergroot bovendien je kansen op...

Lees meer

3 visies op behoud van je medewerkers

  • 21 september 2022

Het zijn gouden tijden voor mensen die van baan willen wisselen. De spanning op de arbeidsmarkt neemt verder toe. Stonden er in het eerste kwartaal nog 133 vacatures tegenover elke 100 werklozen, nu is dat opgelopen tot 143 per 100. Recruiters zetten alles op alles om nieuwe medewerkers te vinden: de sourcingsdruk is groter dan ooit. En dat werkt...

Lees meer