Naar het nieuwsoverzicht

Omgevingscommunicatie = verbinden

  • 13 juli 2020

Verbreding van een snelweg, een nieuw gebouw, verandering van een natuurgebied. Stuk voor stuk overheidsprojecten met grote impact op de directe leefomgeving. Er zijn genoeg voorbeelden van een moeizaam of zelfs vastgelopen traject. Maar gelukkig ook succesvolle cases. Communicatie speelt een sleutelrol bij het wel of niet slagen van een dergelijk traject. Hoe zet je dit juist in?

De eerste stap is het in kaart brengen van de stakeholders. Welke partijen zijn betrokken? Dit kan naast de projectmanager en omgevingsmanager ook de aannemer zijn. En vooral de burger.

Vervolgens betrek je deze partijen écht in je communicatie. Communicatieprofessional Jade Wissink pleit voor: “Be good and let others tell it”. Zij gebruikte een combinatie van storytelling en ambassadeurschap voor eerlijke communicatie. De groep burgers die als ‘rivierjutters’ hun verhaal deelt, voelt zich gehoord en dat zorgt voor wederzijdse betrokkenheid.

Daarnaast speelt ook timing een belangrijke rol. Communiceer op de toon die past bij de fase van het proces. Geen prachtige visualisaties in het begin van het traject, dit kan betrokkenen het gevoel geven dat alles al beslist is. En dat geeft weerstand. Soms is gewoon praten met omwonenden een goed alternatief. En dan vooral goed luisteren, want dit geeft waardevolle input over wat bij de burger speelt.

Andere middelen om in te zetten zijn een online platform en participatieteams. Een online platform verbindt alle stakeholders (tegelijk) met elkaar. Ook hier geldt dat de timing van de communicatie goed moet zijn. Het vormen van participatieteams laat burgers vanaf het begin meedenken over het project. Hun wensen en ideeën kunnen dan daadwerkelijk verwerkt worden in het proces.

Het wordt nogal eens vergeten dat overheid en burger hetzelfde doel nastreven. Met het tijdig betrekken van alle partijen bij het proces, voorkom je weerstand. En kun je samen bouwen aan een succesvolle uitvoering.

De communicatieprofessionals van Originals hebben ervaring met de bestuurlijke processen en complexe situaties van omgevings- en gebiedscommunicatie. Wil je meer weten? Neem gerust contact met ons op!

Op de hoogte blijven?

Meer nieuws

Met bloed, zweet en … een schets. Zo ontstond onze nieuwe website.

  • 29 juni 2021

Herken je dat? Je hebt een idee maar kunt het niet goed verwoorden. Schetsen helpt dan. Met pen en papier orden je je gedachten. En zet je je creatieve brein in actie. Je idee wordt een plaatje en het plaatje een verhaal. Een verhaal dat je zonder veel woorden uitlegt aan anderen. En precies zo ontstond onze nieuwe website. Want ook al zitten...

Lees meer

Online studenten werven: flexibeler dan offline, maar niet ideaal

  • 1 april 2021

In normale tijden werven onderwijsinstellingen in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs hun nieuwe studenten met open dagen en meeloopdagen, opleidingenmarkten en gesprekken met loopbaanadviseurs. Vorig jaar maart was er een nieuwe situatie en werd overgeschakeld naar online bijeenkomsten. Wat zijn de ervaringen met online studentenwerving? We...

Lees meer

Woonstichting Langedijk: ‘Een goed idee past op een bierviltje’

  • 12 maart 2021

Hoe kom je erachter wat huurders willen? Vanuit de gedachte dat goede ideeën op een bierviltje passen, stuurde Woonstichting Langedijk alle huurders er eentje. Met daarbij een brief waarin ze werden uitgenodigd om hun wensen en ideeën te delen. Woonstichting Langedijk is een kleine corporatie met zo’n 1.500 woningen. De corporatie wil...

Lees meer