Naar het nieuwsoverzicht

Coronapandemie dwingt tot versnelde digitalisering in de zorg

  • 16 februari 2021

Terugkijkend naar het afgelopen jaar, kunnen we bijna verwonderd vaststellen hoeveel er is veranderd in korte tijd. De coronapandemie fungeerde als handrem op de maatschappij. En het ontregelde de zorg op alle fronten. Hoe zijn communicatieprofessionals in de zorg daarmee omgegaan? We vroegen het aan communicatieadviseurs van drie zorgorganisaties.

De organisaties zijn verschillend, met één duidelijke overeenkomst: korte lijnen met de Raad van Bestuur zijn meer dan ooit noodzakelijk. Dat stellen communicatiemedewerker Willemieke Jungheim van Stichting Warande, aanbieder ouderenzorg; Nanda Troost, perswoordvoerder ’s Heeren Loo, een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, en de communicatieprofessional van een topklinisch ziekenhuis. De communicatieafdelingen van deze organisaties participeren dan ook in het Outbreak Managementteam c.q. Coronacrisisteams.

Geen tijd te verliezen
De tweede overeenkomst: de digitalisering heeft in korte tijd een hoge vlucht genomen. Onder normale omstandigheden vergt een digitale transitie veel tijd, maar die tijd was er niet. Zo vereist beperking van fysieke contacten zo snel mogelijke inzet van andere communicatiemiddelen. Evenals het opschalen van thuiswerkfaciliteiten. Maar uiteraard was er meer nodig.

Professionele video’s
De medewerkers van het communicatieteam in het ziekenhuis hebben elk een eigen aandachtsgebied: patiëntenvoorlichting, interne/externe communicatie, intranet, sociale media, enz. Op al die terreinen was daardoor snel schakelen mogelijk. “Er is een digitale vergaderruimte opgezet voor werk- en projectgroepen, teamoverleggen e.d. Daarnaast heeft onze communicatieafdeling onder meer webinars gefaciliteerd, voorlichtingsbijeenkomsten voor de opleiding verpleegkunde gedigitaliseerd en uiteraard de informatie op de website steeds geactualiseerd. Tevens werken we veel met video’s voor medewerkers. De onderwerpen en sprekers zijn heel divers; van een lid van de Raad van Bestuur tot een verpleegkundige op een covid-afdeling. We laten de video’s maken door een professioneel bedrijf, dat voorkomt saaie ‘talking heads’”

Digicoaches
Warande deed reeds vanaf 2018 mee met het project ‘Digitale vaardigheden van UtrechtZorg’. “Digitalisering is een opmaat én voorwaarde om zorginnovatie te laten slagen”, benadrukt  Willemieke Jungheim. “Voor het digitaal vaardiger maken van medewerkers is op elke vestiging van onze organisatie is een ‘digicoach’ aanwezig. De digicoaches zijn aanspreekpunt en ze motiveren en enthousiasmeren medewerkers om te werken aan digitale vaardigheden, soms met een individueel stappenplan. Daarmee is de drempel voor digitaal werken lager. Zelf ben ik projectleider en werk ook als digicoach.”

Ze vervolgt: “Ook bij Warande is snel het digitaal vergaderen mogelijk gemaakt. En kort na de gedwongen sluiting van de locaties is de mogelijkheid voor beeldbellen gecreëerd voor bewoners met hun naasten. Dit kon een fysiek familiebezoek niet vervangen, maar we hebben er zo het beste van gemaakt.”

Op alles voorbereid
“Tot onze verrassing bleken zowel medewerkers als cliënten best al digitaal vaardig te zijn”, zegt Nanda Troost. “De invoering van beeldbellen verliep redelijk gemakkelijk. Het meest belangrijk is dat er sterk is geanticipeerd op het verloop van de coronacrisis. We hadden al handleidingen en voorschriften opgesteld voor een eventuele besmetting op een locatie, voordat die zich voordeed. Zo bleven we corona steeds een stapje voor. Er kwamen regels voor het verbieden en het weer geleidelijk toelaten van bezoek. Over tal van maatregelen heeft de Raad van Bestuur een vlog gemaakt, gericht op medewerkers, cliënten en verwanten. We maken ook podcasts. Inmiddels zijn al veel cliënten gevaccineerd, daarop hadden we eveneens sterk geanticipeerd, zodat we na de ‘go’ snel konden handelen. Dat geldt tevens voor de vaccinatie van medewerkers.” Ze vervolgt: “De zogeheten ‘buddy-bingo’ in de organisatie is ook een succes. Twee collega’s worden aan elkaar gekoppeld. Ze treffen elkaar, bijvoorbeeld via beeldbellen of tijdens een wandeling. Zo hou én verdiep je het contact met elkaar.”

Aanpassen aan de omstandigheden
De coronapandemie maakte business as usual ineens niet meer mogelijk. Uit het adequate handelen van de communicatieafdelingen zijn zeker algemene lessen te trekken.

  • Onder druk wordt veel vloeibaar. Een aantal zaken waren in een mum van tijd geregeld, zoals thuiswerken, virtueel vergaderen, een digitale leeromgeving e.d.
  • Korte lijnen tussen de Raad van Bestuur en de communicatieprofessionals zijn absoluut noodzakelijk. Afstemming tussen beide partijen is essentieel.
  • Handel proactief. Bespreek de te verwachten scenario’s en anticipeer daar zoveel mogelijk op.
  • Het moet gaan om geschikte veranderingen. Kan iedereen dit? Is er de juiste apparatuur? Waar kunnen mensen terecht met vragen?
  • Betrek alle partijen. Heldere communicatie is noodzakelijk voor veranderbereidheid en wees daarin creatief (zoals inderdaad vlogs, video’s, podcasts).
  • Elke verandering moet meerwaarde hebben. Als medewerkers de meerwaarde zien en ervaren, leidt dat eerder tot acceptatie.

En tot slot…. Wees niet te streng voor jezelf en voor anderen. Fouten maken mag. Dat hoort bij een crisissituatie met onbekende variabelen.

Op de hoogte blijven?

Meer nieuws

Marketingcommunicatie 2023: wees authentiek

  • 3 januari 2023

Het nieuwe jaar is weer begonnen en dat betekent tijd voor trends in marketingcommunicatie. Er is hier al aardig wat over gepubliceerd, we delen graag 5 highlights met je. Scenarioplanning De onvoorspelbaarheid van ontwikkelingen in de economie, het klimaat en onze maatschappij neemt toe. Doordat de wereld meer en meer met elkaar verbonden...

Lees meer

Competentiegericht werven: een must voor succes

  • 24 oktober 2022

De juiste klik. Drive. Geschikte competenties. Dát is waar het om gaat als je een nieuwe collega zoekt. De werving en selectie van medewerkers bevindt zich al een tijdje op een keerpunt. Van traditionele selectie op cv, opleiding en ervaring naar selectie op persoonlijke waarden en ontwikkelingsmogelijkheden. Dat vergroot bovendien je kansen op...

Lees meer

3 visies op behoud van je medewerkers

  • 21 september 2022

Het zijn gouden tijden voor mensen die van baan willen wisselen. De spanning op de arbeidsmarkt neemt verder toe. Stonden er in het eerste kwartaal nog 133 vacatures tegenover elke 100 werklozen, nu is dat opgelopen tot 143 per 100. Recruiters zetten alles op alles om nieuwe medewerkers te vinden: de sourcingsdruk is groter dan ooit. En dat werkt...

Lees meer