Alle succesverhalen

Grietje Wittekamp en Enrico Koenen
werkten via Originals bij de Erasmus Universiteit Rotterdam aan het project Privacy & Security Awareness.

Onze samenwerking was vanaf het begin vanzelfsprekend. Daarbij was het prettig Originals als klankbord te hebben.

  • 9 juni 2023

Communicatieprofessionals Grietje Wittekamp en Enrico Koenen begonnen via Originals bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hun case: het project Privacy & Security Awareness tot een succes brengen. “En dat is ruimschoots gelukt!” aldus het zeer tevreden communicatie-duo. “Onze samenwerking was vanaf het begin vanzelfsprekend. Daarbij was het prettig Originals aan de zijlijn te hebben.”

Grietje was via Originals al verantwoordelijk voor communicatie bij de IT-afdeling van de universiteit. Enrico kwam een paar maanden later als senior communicatieadviseur en campagnecoördinator voor het privacy-awareness project. “Zowel op inhoud als type persoon was de selectie van Originals voor deze opdracht zorgvuldig”, aldus Enrico en Grietje. “Dat bleek uit onze eerste gesprekken, maar ook uit hun betrokkenheid na de start.”

Grietje vormde als communicatieadviseur de spil tussen strategie en uitvoering, Enrico zette als senior communicatieadviseur de lijntjes uit. “Onze kracht was de voortvarende aanpak: strategie bepalen, lijnen uitzetten en handelen. Aangevuld met een flinke dosis positieve energie en humor. We hielden elkaar scherp en namen taken van elkaar over als dat nodig was.”

“Resultaat? We kregen een groep studenten zover mee te doen aan een essaywedstrijd over privacy, organiseerden een universiteitsbreed event met als thema privacy-bewustwording en lanceerden een privacy-app. Parallel hieraan liep een bombardement van communicatie over privacy-awareness via alle mogelijke kanalen. Slogan: ‘Mind your data’. Onze aanpak werkte.

De Erasmus Universiteit Rotterdam is een grote en daardoor complexe organisatie. Dat vraagt om geduld en heldere communicatie. Maar ook lef om het gewoon ‘te doen’. Het was fijn daarbij Originals als klankbord aan de zijlijn te hebben. We zijn trots op wat we hebben bereikt en blij met de positieve feedback op het project vanuit de Erasmus Universiteit. Mission accomplished.”

Ook hulp nodig bij het invullen van je marketing- of communicatieproject ? We denken graag met je mee. Bel Originals op 070 306 05 11 of mail naar [email protected].

Grietje Wittekamp en Enrico Koenen
werkten via Originals bij de Erasmus Universiteit Rotterdam aan het project Privacy & Security Awareness.