Voor wie we werken

Dit zijn onze opdrachtgevers. Organisaties en contactpersonen met wie we vaak al jaren met succes en plezier samenwerken. Kunnen wij jou ook helpen aan een communicatie- of marketingprofessional uit ons netwerk?

Klik op de logo’s om te lezen hoe we de vraag van onze opdrachtgevers hebben ingevuld.

Autoriteit Persoonsgegevens

Woonin

Vraag:

Invulling van de nieuwe functie van interne communicatieadviseur, nadat eerdere werving met eigen kanalen niet de gewenste kandidaat had opgeleverd.


Originals:

Meedenken over het profiel, het niveau van de rol en de vertaling ervan naar de kandidatenmarkt. Vacature uitgezet binnen en buiten ons netwerk en daarmee meerdere passende kandidaten bereikt. Na de gesprekken is een kandidaat aangenomen met hart voor de bewoners én hart voor de stad Utrecht.

Erasmus Universiteit

Vraag:

 • Creëren draagvlak bij gebruikers voor overgang naar ander CMS
 • Strategische inzet rondom changeprogramma, meerdere competenties/personen nodig


Originals:

 • Interim plaatsing van Interne Communicatieadviseur(s) met ervaring met ICT trajecten en verandercommunicatie
 • Interim plaatsing van Senior Communicatieadviseurs met ervaring binnen het universitair onderwijs

AWVN

Dunea

Vraag:

 • Vervanging vaste online communicatieadviseur ivm langdurige absentie.
 • Eindredactie, structuur en ontwikkeling van dunea.nl, intranet, narrow casting en social media.


Originals:

Detachering van verschillende communicatiespecialisten op het gebied van online communicatie en interne communicatie

Intrakoop

AxionContinu

Vraag:

 • Tijdelijke ondersteuning van de communicatieafdeling om drukte op te vangen. Focus op digitale communicatie, vanaf strategie tot en met uitvoering.
 • Interne communicatie voor het creëren van draagvlak bij medewerkers rondom een aantal omvangrijke veranderingen in de workflow.


Originals:

 • Detachering van een allround communicatieadviseur welke beschikt over ervaring met contentbeheer en social media. De samenwerking beviel zo goed, de medewerker is aangenomen door de opdrachtgever.
 • Detachering van een ervaren interne communicatieadviseur die zelfstandig de organisatie introk om met goede communicatie alle stakeholders aangesloten te houden.

Intermaris

Vraag:

De communicatieambities en daarmee het team naar een strategisch niveau brengen.


Originals:

Toevoegen van de juiste competenties d.m.v. het op interim basis bemiddelen van een teamleider communicatie, sr communicatieadviseur en communicatiemedewerker.

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Vraag:

Communicatiespecialisten voor tijdelijke vervanging, zo snel mogelijk starten.


Originals:

Binnen uiterlijk een week na aanvraag, introductie mét persoonlijke indruk van professionals uit ons netwerk: een contentmanager en een online communicatieadviseur

PThU

Vraag:

De PThU zocht een interim manager voor de Communicatie en Marketing afdeling, om de medewerkers te coachen en richting te geven aan de doorontwikkeling van het team. Daarnaast lag er een uitdaging m.b.t. de positionering en zichtbaarheid van het team binnen de organisatie.


Originals:

Originals leverde binnen korte tijd een ervaren freelancer die bekend was met het gedachtengoed van de PThU en waarna we het team completeerden met plaatsing van enkele ervaren communicatieadviseurs.

Jeugdstem

Zorginstituut Nederland

Vraag:

Zorginstituut Nederland heeft de afgelopen jaren, zowel centraal vanuit de corporate communicatieafdeling, als vanuit decentrale onderdelen/domeinen, behoefte gehad aan inzet van interim communicatieprofessionals.


Originals:

Originals plaatste professionals op senior en medior level, over het algemeen met de focus op communicatieadvies, maar soms ook vanuit een specialisatie zoals die van tekstschrijver of contentmanager.

Gemeente Vlaardingen

Vraag:

Ivm tijdelijke drukte had het communicatieteam behoefte aan ondersteuning op het gebied van contentmanagement.


Originals:

We detacheerden een van onze ervaren contentspecialisten die vanaf dag 1 mee kon draaien en daarmee direct de werkdruk verlichtte op de afdeling.

Vrije Universiteit

Vraag:

Veelzijdige interim vraag vanuit een aanbesteding. Zoals woordvoerder, senior communicatieadviseur, webredacteur, online communicatieadviseur, interne communicatieadviseur.


Originals:

Inzet van senior / medior communicatiespecialisten op diverse plekken binnen de VU.

Waterschap Hollandse Delta

Vraag:

De werkdruk op de communicatieafdeling was door tijdelijke afwezigheid van enkele vaste medewerkers toegenomen en daarom had het team behoefte aan ondersteuning van een allround communicatiemedewerker.


Originals:

We detacheerden een van onze talentvolle communicatiemedewerkers waarvan de inhuur meerdere malen is verlengd en die er uiteindelijk langer dan een jaar gewerkt heeft, totdat de afdeling weer op orde was qua bezetting.

Techniek Nederland

Vraag:

 • Communicatiestrategie en -advies + realisatie van middelen.
 • Content- en communitymanagement.


Originals:

Interim plaatsing van hoofd communicatie, communicatieadviseurs, webredacteuren en een communitymanager.

ROC van Amsterdam

TU Delft

Rivas Groep / Beatrixziekenhuis

Vraag:

Interim ondersteuning van de communicatie voor het Beatrixziekenhuis, onderdeel van de Rivas Groep.


Originals:

Detachering van een ervaren communicatiemedewerker met hart voor de zorg. Aansluitend is onze medewerker overgenomen door de Rivas Groep, vanuit onze deta-vast mogelijkheden.

Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken

Vraag:

Er zijn extra handjes nodig op de communicatieafdeling en daarom is de wens om op inhuurbasis een (medior) communicatieadviseur in te schakelen. Vanuit een eerdere succesvolle samenwerking wordt deze vraag bij Originals neergelegd.


Originals:

We inventariseren de behoefte door een gesprek met medewerkers van communicatie en HR, daarna gaan we aan de slag. Binnen 1,5 week stellen we meerdere kandidaten voor waarvan er een wordt geselecteerd die een uitstekende aanvulling op het team blijkt te zijn.

Gemeente Arnhem

Hoogheemraadschap van Rijnland

VTOI-NVTK

Studentenhuisvester Idealis

Vraag:

Vervanging van een communicatieadviseur die met zwangerschapsverlof gaat. Naast inhoudelijke aansluiting ook aandacht voor veelzijdigheid en zelfstartend vermogen ivm het kleine team.


Originals:

Detachering van een van onze ervaren marketing- en communicatieadviseurs, die ook beschikt over een vlotte pen en een pragmatische instelling.

Register Belastingadviseurs

Koninklijk Notariële Beroepsorganisatie (KNB)

Vraag:

KNB zocht een een (brutale) marketing- en communicatieadviseur met een frisse blik. Een adviseur die kansen signaleert kansen en pro actief adviseert proactief over online, offline, en crossmediale communicatie- en marktbewerkingsvraagstukken en activiteiten.


Originals:

Na de briefing door de manager belangenbehartiging en communicatie, zijn we op zoek gegaan naar zo’n adviseur met een frisse blik op zaken. We bemiddelden op W&S basis die adviseur, welke ruim 4 jaar daarna uitstekend is gegroeid bij de KNB.

Dunamare

Vraag:

Tijdelijke ondersteuning van de Communicatiemanager, werkzaamheden zijn allround en crossmediaal en gericht op communicatie richting én promotie over de scholen van de onderwijsgroep.


Originals:

Detachering van een ervaren Communicatiemedewerker / Webredacteur, die beschikt over ruime ervaring met schrijven, redigeren en plaatsen in het CMS.

Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden

Aafje

Vraag:

Tijdelijke ondersteuning van de communicatieafdeling, onder andere tijdens de vakantieperiode. Allround functie met ontwikkelen van middelen en schrijven van artikelen.


Originals:

Detachering van een van onze ervaren communicatiespecialisten welke beschikt over ruime ervaring in de zorg en een vlotte pen.

Universiteit van Amsterdam

Vraag:

De afdeling HuisvestingsOntwikkeling is verantwoordelijk voor de realisatie en verdere ontwikkeling van campussen en het actief uitdragen van de campusambities van de universiteit. Zij zochten communicatie ondersteuning op strategisch niveau.


Originals:

Binnen 1,5 week presenteerde Originals enkele ervaren kandidaten op senior niveau, waarvan er een werd aangenomen die over ruime ervaring beschikte bij een vergelijkbare klus bij een andere universiteit. Samenwerking verliep uitstekend en is meerdere malen verlengd.

Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)

Vraag:

Werving en selectie van een allround Communicatieadviseur met gevoel voor het politiek-bestuurlijk krachtenveld bij de overheid en in de corporatiesector.


Originals:

Na de uitgebreide inventarisatie van de wensen van de klant en het begrijpen van de cultuur en het stakeholderveld, zijn we aan de slag gegaan. We zijn tot bemiddeling gekomen van een communicatietopper. Anderhalf jaar na aanname verloopt de samenwerking nog steeds uitstekend.

RegioPlus

Vraag:

RegioPlus had behoefte aan een Manager Communicatie & PR voor aansturing en coaching van het betrokken en bestaande team. Ze zochten de aansluiting bij Originals om inhoudelijk over de rol te kunnen sparren en procesmatig gefaciliteerd te worden tot en met aanname van een kandidaat.


Originals:

Na meerdere gesprekken met de directeur en teamleden startten we vanaf scratch aan de opdracht met het opstellen van een vacaturetekst. Na goedkeuring, vormde dit de basis van ons werving- en selectieproces. Met goed resultaat, de geplaatste kandidaat werkt alweer bijna 2 jaar naar volle tevredenheid.

RegioPlus had behoefte aan een Manager Communicatie & PR voor aansturing en coaching van het betrokken en bestaande team. Ze zochten de aansluiting bij Originals om inhoudelijk over de rol te kunnen sparren en procesmatig gefaciliteerd te worden tot en met aanname van een kandidaat.

Gemeente Den Haag

Vraag:

 • Ondersteuning op de afdeling CMO in verband met drukte.
 • Redigeren van nieuwe en gewijzigde content en controleren inrichting pagina’s op denhaag.nl.


Originals:

Detachering eindredacteur met ervaring bij diverse gemeenten en met GX.

Allévo

Vraag:

Een allround communicatieadviseur met strategische skills, ter ondersteuning en advisering van het management en medewerkers bij de ontwikkeling en uitvoering van het communicatiebeleid. Een adviseur die naast de communicatie met in- en externe doelgroepen ook het implementeren van nieuwe communicatiemiddelen verzorgt.


Originals:

Het werving- en selectieproces begon met een inventarisatie van de wensen van de opdrachtgever. Na meerdere gespreksronden zijn we tot bemiddeling gekomen van een communicatietopper uit de regio die de cultuur begrijpt.

Amaris Zorggroep

Vraag:

Interim ondersteuning ten tijde van corona voor het communicatieteam en het coronaregieteam.


Originals:

Detachering van een Communicatieadviseur / Redacteur met ruime ervaring in de zorg en met patiëntencommunicatie.

Alrijne Zorggroep

Vraag:

Interim ondersteuning van de communicatiemanager en -afdeling om de coronadrukte aan te kunnen.


Originals:

Plaatsing van een freelance Senior Communicatieadviseur met ruime ervaring in de zorg die gelijk mee kan draaien.

Nevi Purspective

Vraag:

Bemiddeling en advies voor een nieuwe functie bij Nevi, die van Content Marketeer


Originals:

Na overleg met de HR manager en de communicatiemanager, hebben we het gehele traject verzorgd vanaf werving, selectie t/m aanname van de kandidaat.

Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Vraag:

Voor het herschrijven van ca 170 Bachelor&Master opleidingen, was de HAN op zoek naar goede copywriters.


Originals:

Wij stelden direct onze ervaren copywriters voor, waarvan er 3 tot grote tevredenheid aan de opdracht hebben gewerkt.

Rijswijk Wonen

Vraag:

Interim ondersteuning van de communicatieadviseur met kennis en capaciteit, gedurende een werving- en selectieprocedure


Originals:

Plaatsen van een hands-on communicatieadviseur welke beschikt over ruime ervaring met projectcommunicatie en burgerparticipatie.

PostNL

Vraag:

Veelzijdige interim en vaste vraag vanuit first supplier overeenkomst, zoals corporate, interne, online en arbeidsmarktcommunicatie, PR én contentmanagement.


Originals:

Communicatiespecialisten geplaatst op senior / medior level binnen de communicatie- en online teams.

Ctgb

Vraag:

Omdat de eigen werving naar een meewerkend teamleider communicatie niet de juiste kandidaat opgeleverd had en er daardoor vertraging was opgelopen, wilde de organisatie een interim oplossing voor de korte termijn.


Originals:

We introduceerden twee ervaren interim managers waarmee we eerder hadden gewerkt bij andere opdrachtgevers. Deze sloten beiden goed aan bij de vraag, zowel op inhoudelijk als persoonlijk vlak. Een van hen is nu via Originals aan de slag!

IKEA

Vraag:

Werving contentspecialisten voor het coördineren, implementeren en editten van alle content op de website en andere online media.


Originals:

Plaatsing van een vaste en interim online communicatiemedewerker met ruime inhoudelijke ervaring én met hun CMS.

ROC Midden Nederland

Vraag:

Optimaliseren van de opleidingskaarten welke online ingezet worden met als doel beter gevonden te kunnen worden door de doelgroep.


Originals:

Plaatsing van meerdere contentspecialisten welke beschikken over ervaring met webgericht schrijven, webrichtlijnen en SEO.

Rochdale

Vraag:

Originals heeft over meerdere jaren de vraag van Rochdale ontvangen om mee te denken over werving en selectie van communicatieprofessionals.


Originals:

Tijdelijke en vaste plaatsing van communicatieadviseurs, persvoorlichters en een digitaal projectleider op senior en niveau.

Veiligheidsregio Haaglanden (VRH)

Vraag:

Communicatieadviseurs op interim basis voor projecten en uitbreiding team met een vaste communicatiemedewerker.


Originals:

Detachering en werving en selectie van professionals uit ons netwerk, die na intakegesprek en met persoonlijke indruk zijn geïntroduceerd.

Wigo4it

Vraag:

Vervanging van een ervaren senior communicatieadviseur door een professional met ruime online ervaring.


Originals:

Na nauw overleg met Wigo4it, startten we de werving en selectie van hun toekomstige collega. Dat is goed gelukt, lees ook de testimonial.

Tetra Pak

Vraag:

Interimvraag vwb tijdelijk extra ondersteuning van bestaande team: Design Developer die aangeleverd werk beoordeeld en drukklaar maakt.


Originals:

Via ons ging bij Tetra Pak een Design Developer aan de slag, die vanuit eerdere werkervaring bij een drukkerij dit met gemak op weet te pakken.

UMC Utrecht

Vraag:

Coördinatie van de ontwikkeling nieuwe website, bewaken van planning, budget en kwaliteit én aanspreekpunt voor werkgroepen en internetbureau.


Originals:

Detachering van een ervaren projectleider met een brede kennis van digitale media en (web) redactie skills.

Rabobank

Vraag:

 • Herstructurering van de content voor RaboWeb.
 • Technische contentmigratie m.b.v. CMS Tridion.


Originals:

 • Samenstellen van een migratieteam van 7 ervaren contentspecialisten.
 • Direct gestart, zonder inwerktijd door aanwezige kennis van Tridion.

Landelijke Huisartsen Vereniging

Vraag:

 • Projectleiding bij de overgang naar een nieuwe corporate website en 28 subsites.
 • Een centraal aanspreekpunt.


Originals:

 • Geruisloze overgang naar nieuwe website en subsites door inzet van senior online projectleider.

Goudse Verzekeringen

Vraag:

 • Interim Communicatieadvies bij de introductie van nieuwe producten en rondom een ICT traject
 • Interim Productmarketing voor Schade


Originals:

Detachering van meerdere marketing- en communicatiespecialisten

SURF

Vraag:

 • Strategisch communicatieadvies rondom jaarcongres
 • Experts in online communicatie en social media


Originals:

Detachering en vaste plaatsing van communicatieadviseurs, op senior en medior niveau

KWF Kankerbestrijding

Vraag:

 • Migreren van content van kwf.nl naar kanker.nl
 • Opleveren van teksten volgens webrichtlijnen


Originals:

Plaatsing van enkele contentspecialisten met ruime ervaring met webredactie en met het schrijven van (licht)medische teksten

Novartis

Vraag:

Interimvraag: contentmanager voor vertaalslag inhoudelijke content richting verschillende doelgroepen. Is operationeel en strategisch bezig.


Originals:

Wij plaatsten een uitstekende kandidaat, die gewend was ingewikkelde medische materie te vertalen richting verschillende doelgroepen.

Sanquin

Vraag:

 • Communicatieadviseurs voor het ontwikkelen en uitdragen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid
 • Een webmaster voor het ontwikkelen en onderhouden van de website


Originals:

Bemiddeling van meerdere communicatiespecialisten op vaste en tijdelijke basis

Klaverblad Verzekeringen

Vraag:

 • Interimvraag: een goede contentmanager met sterke schrijfvaardigheid en kennis digitale media vwb een andere online positionering.

Originals:

 • Vanuit ons netwerk hebben we een topkandidaat geplaatst, die vanuit werkervaring bij andere verzekeraars Klaverblad zéker verder kan helpen.

Netherlands Water Partnership

Vraag:

Versterken van de organisatie en het marcomteam op strategisch en aansturend niveau


Originals:

Snelle inzet van een ervaren Marketing- en Communicatiemanager uit ons netwerk