Wat we doen

In een wereld met een groeiende diversiteit aan communicatiedisciplines, houden wij het overzicht. Op iedere communicatievraag hebben we een passend antwoord, dankzij ons eigen team én een hoogwaardig netwerk van communicatiespecialisten. We begeleiden organisaties met concreet advies of permanente ondersteuning op strategisch en uitvoerend niveau.

Bel ons: 070 306 05 11
LinkedIn

Onze opdrachtgevers:

Wie we zijn

Het communicatielandschap is onze natuurlijke habitat. Gedreven door inhoud en geïnspireerd door mensen, versterken wij organisaties in hun communicatie. Onze specialisten voeren opdrachten uit in de publieke sector en het bedrijfsleven. Het zijn ervaren vakmensen die hun communicatiespecialisme inzetten in een uitvoerende of adviesrol. Net waar een organisatie behoefte aan heeft.

Werken voor Originals

Rabobank, UMC Utrecht, Gemeente Den Haag… de diversiteit in opdrachtgevers en communicatieprojecten zorgt ervoor dat werken voor Originals altijd boeit. Wij staan open voor gedreven communicatiespecialisten die dit zelf willen ervaren. Contentspecialisten, communicatieadviseurs, online strategen en al die andere specialisten die ons vak dragen, heten we graag welkom in ons netwerk.

Laatste vacatures

 • Webredacteur a.i. met ervaring met Tridion (Pool Vrije Universiteit)

  Originals is een van de mantelpartijen voor de inhuur van interim webredacteuren voor de Vrije Universiteit te Amsterdam. Voor hen zijn wij doorlopend op zoek naar webredacteuren op verschillende niveaus. Om de VU snel van dienst te kunnen zijn, maken wij gebruik van een speciale pool.

  In de functie van webredacteur ben je, afhankelijk van het functieniveau, verantwoordelijk voor een selectie van onderstaande taken en werkzaamheden:

  • Het schrijven en redigeren van teksten voor alle in- en externe digitale communicatiemiddelen;
  • Het verzorgen van de (digitale) opmaak en plaatsen van nieuwsbrieven, artikelen en overige informatie op website en/of portal;
  • Het actief leveren van input voor de opzet en inrichting van delen van (nieuwe) websites in nauw overleg met de online adviseur binnen Communicatie & Marketing Expertise Services;
  • Het proactief informeren van doelgroepen over opzet en gebruik van websites;
  • Het evalueren van de inzet van de online communicatie;
  • De coördinatie en realisatie van de in het VU-brede communicatiemarketing jaarplan gestelde doelen op het gebied van (web)redactie;
  • Mede bepalen van de inhoud van een universiteitsblad of educatieve/populair wetenschappelijke publicaties (conventionele en/of nieuwe media) in overleg met de Hoofdredacteur en/of de uitgever/redactie-raad;
  • Het plannen, coördineren en regisseren (procesmatig) van de uitvoering van het redactionele proces van een universiteitsblad of educatieve/populair wetenschappelijke publicaties (conventionele en/of nieuwe media) in overleg met de Hoofdredacteur;
  • Het opstellen en bewaken van redactionele begrotingen en zorgdragen voor het plannen, coördineren en regisseren (inhoudelijk/procesmatig) van de uitvoering van het totale redactieproces.

  Functie eisen

  Om in aanmerking te komen voor de pool voldoe je aan de volgende basisvoorwaarden en -competenties:

  • Minimaal een afgeronde Hbo opleiding op het gebied van communicatie;
  • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
  • Kennis van en ervaring met online communicatie, (social) media en communities;
  • Aantoonbare ervaring met het CMS Tridion;
  • Eerdere ervaring met het werken voor een universiteit of faculteit is een pré.

  Bij elke concrete aanvraag vanuit de VU, wordt door ons bekeken welke aanvullende competenties en skills van belang zijn op dat moment en wie er binnen de pool het beste aansluiten bij de vraag. 

  Sollicitatie

  Indien je interesse hebt om toegelaten te worden tot deze pool en je aansluit bij de gestelde criteria, nodigen wij je uit om hiernaar te solliciteren. Wij beoordelen daarna je aanmelding en je ontvangt van ons bericht over eventuele toelating tot deze pool. Voor eventuele vragen kun je terecht bij Iris Mobron, via 070-3060511 of iris@originals.nl.

 • Interim Projectmanager Communicatie en Marketing Faculteiten bij de Vrije Universiteit te Amsterdam – vervuld

  De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) is een vooraanstaande, innovatieve en groeiende universiteit die midden in de samenleving staat en actief bijdraagt aan de ontwikkelingen in onderwijs en onderzoek. Deze breed georiënteerde universiteit telt tien faculteiten, verschillende instituten, stichtingen en onderzoekscentra, en ondersteunende diensten. Op de campus vlakbij de Zuid-as, werken ruim 4.500 medewerkers en onderzoekers, en volgen ruim 23.000 studenten wetenschappelijk onderwijs.

  Communicatie & Marketing (C&M) ondersteunt Onderwijs en Onderzoek en de organisatie van de VU door voortdurend bij te dragen aan de positionering ‘VU is verder kijken’ en een onderscheidend VU-merk. C&M vertaalt de behoeftes van opdrachtgevers binnen faculteiten en vertaalt deze naar communicatie-activiteiten die aansluiten op de inhoud van Onderwijs en Onderzoek. Daarbij wordt gestuurd op samenhang en heldere doelstellingen met meetbaar resultaat. C&M kent een heldere verdeling van taken en verantwoordelijkheden – verdeeld over strategie, coördinatie en realisatie van communicatie-activiteiten –de professionals van C&M weten wat er speelt in de organisatie en in de wereld daar omheen.

  Door actief en intensief met elkaar samen te werken als één domein, kan C&M een wezenlijke bijdrage leveren aan de ambities van de VU. Daarbij geldt het motto ‘eenheid in verscheidenheid’: het vieren van overeenkomsten tussen de verschillende eenheden, met ruimte voor verschillen vanuit de inhoud die de verschillende onderdelen van de organisatie brengen.

  De interim Projectmanager C&M ondersteunt het Hoofd Communicatie van de faculteiten Geesteswetenschappen (FGW), Gedrags- en bewegingswetenschappen (FGB) en Godgeleerdheid (GGL) en speelt een belangrijke rol in de facultaire C&M-organisatie. Hij/zij is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de facultaire communicatiemedewerkers met aandachtsgebieden op interne communicatie, externe communicatie en marketing en (web)redactie. Hij/zij is de spil tussen de verschillende opdrachtgevers in de faculteiten en de dienstverlening van C&M en stelt de opdrachtgever centraal binnen de kaders van VU-breed C&M-beleid. De projectmanager rapporteert aan het Hoofd Communicatie van de faculteiten.

  Functie-inhoud:

  • Is een belangrijke gesprekspartner voor de faculteiten: weet waar opdrachtgevers op willen koersen, vertaalt wensen naar haalbare doelen en adviseert daar actief in.
  • Is verantwoordelijk voor diverse communicatieprojecten binnen de faculteiten in nauwe samenwerking met de faculteiten en het facultair communicatieteam; speelt een coördinerende rol om projecten van strategie naar uitvoering te brengen.
  • Is dagelijks aanspreekpunt voor communicatiemedewerkers en redacteuren binnen het facultair team C&M, die dagelijks verantwoordelijk zijn voor de realisatie van projecten en activiteiten.
  • Werkt nauw samen met alle disciplines binnen C&M en schakelt afdelingen op basis van specifieke expertises in (marketing, interne communicatie, externe communicatie en profilering, online, congres- en mediacenter, alumnirelaties).
  • Onderhoudt actieve relaties met opdrachtgevers binnen faculteiten.
  • Rapporteert aan het Hoofd Communicatie en speelt een signalerende en verbindende rol tussen Hoofd Communicatie en faculteiten.

  Functie eisen

  Om voor deze uitdagende functie in aanmerking te komen, beschik je over:

  • Een afgeronde opleiding Marketing Communicatie of daarmee verwant gebied heeft de voorkeur (minimaal HBO-niveau);
  • Een brede vakkennis van tenminste 5 jaar ervaring op het gebied van de diverse expertises binnen communicatie en marketing;
  • Kennis van inzetten online-middelen (inclusief social media, SEO, Analytics etc.);
  • Neemt actief kennis van actuele ontwikkelingen op het gebied van (online) interne/externe communicatie en marketing;
  • Is in staat zich in te leven in de vakgebieden van de faculteiten die hij/zij adviseert;
  • Affiniteit met hoger onderwijs en onderzoek;
  • Kennis van de universitaire en facultaire organisatiestructuur.

  Functiecompetenties:

  • Servicegerichtheid/klantbetrokkenheid;
  • Vermogen tot samenwerken;
  • Initiatief/proactieve inzet van vakkennis;
  • Verbindend leiderschap;
  • Coachend en enthousiasmerend naar medewerkers (challenge and support);
  • Sturen op resultaat;
  • Organisatiesensitiviteit;
  • Overtuigingskracht;
  • Conceptueel vermogen;
  • Oplossingsgericht vermogen.

  Aanbod

  Aangeboden wordt een samenwerking voor circa 3 maanden voor 32 uur per week, met optie tot verlenging. Kandidaten die beschikbaar zijn voor detachering genieten de voorkeur, maar een samenwerking op freelance-basis behoort ook tot de mogelijkheden. Vermeld bij je sollicitatie voor wel salaris of uurtarief je beschikbaar bent.

  Sollicitatie

  Indien je interesse hebt in deze functie, verzoeken wij je zo spoedig mogelijk te reageren. Voor eventuele vragen kun je contact opnemen met Marco van Zanten of Iris Mobron op nummer 070 – 306 05 11 of via info@originals.nl.

 • Interim Interne Communicatieadviseur bij de Vrije Universiteit te Amsterdam – vervuld

  De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) is een vooraanstaande, innovatieve en groeiende universiteit die midden in de samenleving staat en actief bijdraagt aan de ontwikkelingen in onderwijs en onderzoek. Onze breed georiënteerde universiteit telt tien faculteiten, verschillende instituten, stichtingen en onderzoekscentra, en ondersteunende diensten. Op de campus aan de snelst groeiende economische regio van Nederland (de Zuidas), werken ruim 4.500 medewerkers en volgen ruim 23.000 studenten wetenschappelijk onderwijs.

  Communicatie & Marketing (C&M) ondersteunt Onderwijs en Onderzoek en de organisatie van de VU door voortdurend bij te dragen aan de positionering ‘VU is verder kijken’ en een onderscheidend VU-merk. C&M begrijpt de behoefte van opdrachtgevers binnen faculteiten en diensten en vertaalt deze naar communicatie activiteiten die aansluiten op de inhoud van Onderwijs en Onderzoek. Daarbij wordt gestuurd op samenhang en heldere doelstellingen met meetbaar resultaat. C&M kent een heldere verdeling van taken en verantwoordelijkheden – verdeeld over strategie, coördinatie en realisatie van communicatie activiteiten – van de professionals van C&M die weten wat er speelt in de organisatie en in de wereld daar om heen.

  Door actief en intensief met elkaar samen te werken als één domein, kan C&M een wezenlijke bijdrage leveren aan de ambities van de VU. Daarbij geldt het motto ‘eenheid in verscheidenheid’: het vieren van overeenkomsten tussen de verschillende eenheden, met ruimte voor verschillen vanuit de inhoud die de verschillende onderdelen van de organisatie brengen.

  Voor de VU zoeken wij een interim Interne Communicatieadviseur. Het team Interne Communicatie is als onderdeel van de afdeling Strategie & Beleid eerstverantwoordelijke voor het versterken van de interne corporate identiteit. Hierbij staat het intern laden van de VU-positionering met concrete bewijsvoering vanuit medewerkers en studenten centraal. Het team ontwikkelt VU-breed beleid op het gebied van interne communicatie, bepaalt de corporate interne communicatiestrategie en zorgt voor een uniforme realisatie hiervan. Daarnaast draagt het team bij aan de versterking van het communicatieve vermogen van de organisatie. Dit team bestaat uit adviseurs, medewerkers en (web)redactie en rapporteert aan het Hoofd Strategie & Beleid. Naast de focus op interne communicatie, wordt van je verwacht dat je het team externe communicatie ondersteunt in drukke periodes. Je inzet bij dit team is flexibel.

  Functie-inhoud:

  • Is verantwoordelijk voor de uitwerking en het aansturen van het strategisch meerjaren beleid voor interne communicatie.
  • Maakt proactief C&M beleid op het gebied van interne communicatie en voert regie op de uitvoering.
  • Levert input op het VU-brede communicatiemarketingjaarplan vanuit eigen expertise, doet dat creatief en innovatief en in samenspraak met collega adviseurs. Is verantwoordelijk voor de implementatie en uitvoering van de communicatiemarketing jaarplannen.
  • Adviseert gevraagd en ongevraagd en ondersteunt de communicatie teams in faculteiten en diensten in samenspraak met het Hoofd Strategie & Beleid en helpt daartoe ook actief mee in faculteiten en diensten.
  • Adviseert vanuit de eigen expertise over instellingsbrede beleidsvraagstukken.
  • Participeert vanuit de eigen discipline in afdelingsoverstijgende projecten.
  • Verantwoordelijk voor de uitvoering en implementatie van de middelenmix en jaarkalender t.b.v. de interne communicatie.
  • Houdt de producten- en dienstencatalogus voor interne communicatie up to date. Werkt daartoe nauw samen met het Congres en Mediacenter en voert regie op de ontwikkeling van middelen.
  • Signaleert trends, behoeften en knelpunten.
  • Volgt ontwikkelingen op het vakgebied signaleert c.q. anticipeert op relevante trends.
  • Evalueert de effecten van de marketinginspanningen, VU – breed en van faculteiten en diensten en neemt op basis van resultaten actie.
  • Evalueert de afgesproken dienstverlening op de aspecten klanttevredenheid kwaliteit en tijdigheid.
  • Werkt nauw samen en deelt kennis en kunde met collega adviseurs uit Strategie & Beleid, Alumni Relaties en Maatschappelijke Profilering en collega’s in het team en faculteiten/diensten om opdrachtgevers optimaal te kunnen adviseren.
  • Werkt nauw samen met adviseurs uit Communicatie Marketing Expertise Services en het Congres en Mediacenter.
  • Ondersteunt bij de uitvoering van externe communicatietrajecten zoals het schrijven van pers- en web berichten, de online verspreiding hiervan, het verzamelen van allerhande informatie en meewerken aan de beantwoording van pers- en publieksvragen.
  • Draagt zorg voor databeheer ten behoeve van de persmonitor.
  • Handelt minder complexe pers en media issues af.

  Functie eisen

  Om voor deze uitdagende functie in aanmerking te komen, beschik je over:

  • Afgeronde WO opleiding communicatiewetenschappen;
  • Tenminste 5 jaar ervaring met interne communicatie voor een complexe organisatie;
  • Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

  C&M specifieke kerncompetenties:

  • Servicegerichtheid/klantbetrokkenheid;
  • Vermogen tot samenwerken;
  • Initiatief/proactieve inzet van vakkennis.

  Functiecompetenties:

  • Conceptueel vermogen;
  • Organisatiesensitiviteit;
  • Overtuigingskracht;
  • Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
  • Resultaatgerichtheid.

  Aanbod

  Aangeboden wordt een samenwerking voor ca 3 maanden voor 32 tot 38 uur per week, met optie tot verlenging. Kandidaten die beschikbaar zijn voor detachering genieten de voorkeur, maar een samenwerking op freelance-basis behoort ook tot de mogelijkheden. Vermeld bij je sollicitatie voor wel salaris of uurtarief je beschikbaar bent.

  Sollicitatie

  Indien je interesse hebt in deze functie, verzoeken wij je zo spoedig mogelijk te reageren. Voor eventuele vragen kun je contact opnemen met Marco van Zanten of Iris Mobron op nummer 070 – 306 05 11 of via info@originals.nl.

 • Interim Communicatieadviseur voor een gemeente in de provincie Utrecht – vervuld

  Voor onze opdrachtgever, een gemeente in het noorden van de provincie Utrecht, zijn wij op zoek naar een interim communicatie adviseur. Het betreft een opdracht tot 1 januari 2017, voor 28 tot 32 uur per week.

  Binnen deze gemeente draait communicatie om het zoeken en vinden van aansluiting bij de behoeften van verschillende doelgroepen. Het team communicatie denkt mee over hoe de gewenste doelen bereikt kunnen worden, welke positie de gemeente inneemt, wie belangrijke stakeholders zijn, welke facetten van belang zijn en hoe het gewenste doel gerealiseerd kan worden. Vervolgens wordt bekeken welke communicatiemiddelen ingezet kunnen worden om dit doel te behalen. 

  Functie inhoud:

  • Je adviseert, begeleidt en ondersteunt het College van Burgemeester en Wethouders alsmede de ambtelijke organisatie over interne- en externe communicatie;
  • Je adviseert over uiteenlopende onderwerpen als bouwprojecten, monumenten, kunst en cultuur. Vanuit Communicatie fungeer je als aanspreekpunt op deze onderwerpen en bent betrokken bij alle ontwikkeling;
  • Je zorgt voor interactie met diverse doelgroepen en vertaalt dit in een concrete communicatieaanpak. Waar nodig ondersteun je in de uitvoering;
  • Je fungeert als woordvoerder en onderhoudt contacten met de pers.

  Functie eisen

  Om in aanmerking te komen voor deze positie beschik je minimaal over de volgende vereisten:

  • Een afgeronde Hbo-opleiding, bij voorkeur op het gebied van communicatie;
  • Drie tot vijf jaar relevante werkervaring bij een gemeente of overheidsinstelling;
  • Je hebt gevoel voor politieke, bestuurlijke en ambtelijke verhoudingen;
  • Je denkt strategisch en beschikt over goede mondelinge en schriftelijke taalvaardigheden.

  Persoonsgebonden competenties:

  • Je bent proactief en flexibel;
  • Je bent zelfstandig en staat stevig in je schoenen;
  • Je hebt een flinke portie overtuigingskracht en bent creatief in het vinden van oplossingen.

  Aanbod

  Kandidaten die beschikbaar zijn voor detachering genieten de voorkeur, maar een samenwerking op freelance-basis behoort ook tot de mogelijkheden. Vermeld bij je sollicitatie voor wel salaris of uurtarief je beschikbaar bent.

  Sollicitatie

  Indien je interesse hebt in deze functie, verzoeken wij je voor donderdag 1 september 14:00 uur te reageren. Voor eventuele vragen kun je contact opnemen met Marco van Zanten op nummer 070 – 306 05 11 of via info@originals.nl.

 • Bekijk alle vacatures

Laatste nieuws

Originals recruitment partner Vrije Universiteit

Gepubliceerd op 21 oktober 2016.
Originals recruitment partner Vrije Universiteit (VU) te Amsterdam Na een zorgvuldige oriëntatie is Originals door de VU als partner in recruitment gekozen! De komende jaren zal Originals dan ook kandidaten werven voor functies binnen de VU op het gebied van marketingcommunicatie en webredactie. Over de VU De VU is… Lees meer